Λογιστική και Χρηματοοικονομική/

Η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, αλλά και κάθε οργανισμού, παρουσιάζει δύο βασικές ανάγκες: την εξεύρεση πόρων και την καταχώρηση κάθε συναλλαγής. Η πρώτη ανάγκη δημιούργησε την επιστήμη της Χρηματοοικονομικής και η δεύτερη της Λογιστικής. Σπουδάζοντας, λοιπόν, σε αυτό τον τομέα θα έρθεις σε επαφή με τα διεθνή οικονομικά δεδομένα, θα αναπτύξεις αναλυτική ικανότητα και ορθολογιστικό κριτήριο, ενώ μέσα από τα επιχειρηματικά παίγνια θα ενταχθείς στο σύγχρονο επιχειρησιακό σκεπτικό μαθαίνοντας να παίρνεις αποφάσεις γρήγορα και σωστά.

Δες τους τομείς που θα μπορούσες να απασχοληθείς μετά τις σπουδές σου!