Μarketing/

Το marketing έχει ως βασικό στόχο τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία του management, που ως marketer θα έχεις την ευθύνη να προβλέπεις, να ξεχωρίζεις και να ικανοποιείς με αποδοτικότητα τις ανάγκες του πελάτη. Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει από το σχεδιασμό ακόμη ενός προϊόντος μέχρι τη διερεύνηση της ικανοποίησης του πελάτη. Με κύριο εργαλείο την έρευνα αγοράς και στόχο να προσφέρεις την υψηλότερη αξία στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του πελάτη, επιτυγχάνεις ως marketer να αναδείξεις την υπεροχή της επιχείρησης και των προϊόντων της έναντι του ανταγωνισμού. 

Δες τους τομείς που θα μπορούσες να απασχοληθείς μετά τις σπουδές σου!